Oli Vegetal

Portem més de 15 anys fent la recollida d’oli vegetal usat, per a la seva recuperació i posterior reciclatge.

Estem recollint a La Cerdanya, Ripollès, Berguedà i Alt Urgell, i a França recollim als Pirineus Orientals. A Andalusia tenim la sucursal a Màlaga amb unes instal·lacions adaptades exclusivament per a la recollida d’oli cremat; estem autoritzats per la Junta d’Andalusia com a transportistes i gestors.

El sistema de recollida és senzill i pràctic. Deixem 1 o 2 bidons de 50 o 60 litres, a petició del client, tenim també bidons de 1.000litres per a grans empreses, comunitats de veïns, escoles, residències, hospitals…
Passem pels establiments periòdicament i deixem un albarà amb els litres recollits com a justificant, a petició del client fem certificats de recollida amb els litres totals recollits anuals.

Oli Mineral de Motor

Passem pels tallers mecànics amb furgoneta i camió amb plataforma elevadora pera recollir l’oli de motor amb bidons de 1000 litres. Després el portem fins a les nostres instal·lacions per a emmagatzemar-lo en un dipòsit de 25000 litres.

Aquests residus són transportats a les fàbriques corresponents per a la seva transformació.

Aceite Vegetal

SERNFRAN CERDANYA S.L. es un referente en el territorio en la recogida de aceite vegetal usado para su recuperación y posterior reciclaje.

Estamos recogiendo en La Cerdanya, Ripollés, Berguedá y Alt Urgell, y en Francia recogemos en los Pirineos Orientales. 

El sistema de recogida es sencillo y práctico. Dejamos 1 o 2 bidones de 50 o 60 litros, a petición del cliente (puntos de origen), también tenemos bidones de 1.000 litros para grandes empresas, comunidades vecinales, colegios, residencias, hospitales… (puntos de origen). Pasamos por los establecimientos periódicamente y dejamos un albarán de entrega con los litros recogidos como recibo, a petición del cliente realizamos certificados de recogida con el total de litros recogidos anualmente. SERNFRAN CERDANYA S.L. actúa como punto de recogida.

ISCC (International Sustainability Carbon Certification)

SERNFRAN CERDANYA S.L. está certificada con el esquema de certificación ISCC-EU reconocida conforme a la Directiva de Energías Renovables europea (2009/28/EC). Dicha Directiva se basa en la gestión sostenible de la fabricación de biocombustibles a través de la trazabilidad de su cadena de valor. 

Certificado ISCC (VER DOCUMENTO)

Como punto de recogida, SERNFRAN CERDANYA S.L. establece un contrato con cada uno de los puntos de origen, donde se incluye, entre otras cláusulas contractuales, que estos últimos se comprometen mediante una AUTODECLARACIÓN a mantener los requerimientos del aceite vegetal usado como residuo, a no mezclarlo con otros aceites, a prevenir la contaminación del residuo, a la trazabilidad, al cumplimiento de las legislaciones nacionales aplicables y a permitir su comprobación.

Las autodeclaraciones para envíos de aceite vegetal usado que están en esta página forman parte válida del contrato entre SERNFRAN CERDANYA S.L, y sus clientes. Las autodeclaraciones se presentarán al cliente, bien con el contrato, bien haciendo referencia a las mismas en las estipulaciones de dicho contrato. Si las autodeclaraciones forman parte del contrato escrito, se considerarán aceptadas desde la fecha de entrada en vigor del contrato. Si la mención a las autodeclaraciones se hace citando en el contrato los términos y condiciones presentadas en esta página web, se deberán considerar como aceptadas si el cliente no expresa su objeción a SERNFRAN CERDANYA S.L en el plazo de 14 días después de haber tenido conocimiento de dichos términos y condiciones. Si el cliente no presenta objeciones, se considerará que muestra su conformidad con dichos términos y condiciones. Las autodeclaraciones se considerarán aceptadas después de transcurrido el periodo de 14 días indicado.

Autodeclaración ISCC-EU (VER DOCUMENTO)