GESTORS DE RESIDUS

Des dels nostres inicis hem col·laborat amb la protecció del Medi Ambient, recollint tot tipus de residus susceptibles de ser reciclats. A principis dels anys 90 vam ser la primera empresa en col·locar contenidors per la recuperació de vidre a La Cerdanya, pe tal de promoure la recollida selectiva per part dels ciutadans .
SERNFRAN CERDANYA S.L. esta autoritzada per l’Agència de Residus com:

GESTOR DE RESIDUS núm. E-1022.08
TRANSPORTISTA DE RESIDUS núm. T-870
PRODUCTOR DE RESIDUS núm. P-26640-2

Centre de triatge autoritzat per l’Agència de Residus amb núm. de gestor E-1022.08
Aquesta autorització ens permet recuperar:

– Ferralla: alumini, ferro, zinc, coure, plom…etc.
– Plàstic i fusta
– Paper i cartró: embalatges, destrucció de documentació…etc.
– Vidre
– Cables, tèxtils i RAEE’s
– Bateries: servei a tots els tallers de La Cerdanya
– Frigorífics
– Olis vegetals: recollim a tots els establiments de La Cerdanya, Ripollès, Alt Urgell Berguedà i Cerdanya francesa.