Dins el departament de residus tenim un camió cisterna amb equip d’alta pressió, altrament dit “camió-rata”, per desembussar clavegueram, regar i netejar dipòsits. Tenim un sistema de ràdio per localitzar els tubs soterrats.

També disposem d’un camió cuba dotat d’un equip aspirador de líquids que serveix per buidar fosses sèptiques i altres tipus de dipòsits.

El personal destinat a aquest departament té una experiència de 20 anys en el sector, cosa que garanteix l’eficàcia en solucionar els problemes de clavegueram.