Dins del sector de l’automòbil recuperem els vehicles fora d’ús i les bateries. Els tallers també generen cartró i ferralla pel que també som nosaltres qui recull aquest residus.

Podem accedir a qualsevol lloc per recollir vehicles amb el camió amb braç i pop; utilitzem un camió amb un braç que pot allargar fins a 23 metres. En el moment de retirar el vehicle recollim tota la seva documentació i omplim un format oficial, “certificat de destrucció”, signat pel propietari per tal de fer tots els tràmits necessaris per donar-lo de baixa.

Periòdicament passem pels tallers per recollir les bateries fora d’ús, omplim un full de seguiment oficial de l’Agència de Residus de Catalunya especificant el nombre d’unitats que ens enduguem, del qual el taller s’ha de quedar una còpia per poder justificar davant l’autoritat que les bateries les recull un gestor autoritzat.