Contenidors per a reciclatge i runa

CAMIONS AMB BRAÇ I PORTACONTENIDORS

Per tal de donar un servei més ràpid i més eficient hem adquirit nous contenidors per a gestionar residus de tot tipus: runa, mobles, plàstics, cartrons, paper…etc. Podem oferir sacs de 1m3 i contenidors des de 2m3 a 12m3.

Tenim dos camions preparats amb ganxos i braços per a treballar amb contenidors. Per fer treballs amb camió amb braç utilitzem el camió que pot allargar fins a 23 metres.