Aviso Legal

SERN-FRAN, S.L. compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i amb aquesta finalitat ha creat el següent Avís Legal:

Informació
SERN-FRAN, S.L. té el domicili a escriure direcció

SERN-FRAN, S.L. con NIF B-17261983, està inscrita al Registre Mercantil de Girona, ​​Tom 43, Foli 143, Fulla GE 789, Inscripció 1ª de la Secció General.

Dades de contacte

SERN-FRAN, S.L.
Pol. Ind. La Closa II, nau 5
17520 PUIGCERDÀ (Girona)

Tel .: 34-972 882 135
E-mail: sernfran@sernfran.com

Condicions generals d’ús

L’usuari de la pàgina web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per SERN-FRAN, S.L., en el moment mateix en què l’usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web de SERN-FRAN, S.L. pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

SERN-FRAN, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del web o altres continguts, a els quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

SERN-FRAN, S.L. ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del web; ni respon dels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

La web té caràcter merament informatiu, pel que el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

SERN-FRAN, S.L. es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l’accés als mateixos, ja sigui temporal o definitiva, sense previ.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font) pertanyen a SERN-FRAN, S.L.. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de SERN-FRAN, S.L..

Política de Privacidad

SERN-FRAN, S.L. protegeix les dades personals segons el que estableix la LOPD i en el Reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa.

SERN-FRAN, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per SERN-FRAN, S.L. amb la finalitat, del manteniment de la relació establerta entre les parts, així com, la gestió, administració, prestació dels serveis de SERN-FRAN, S.L.. Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en el Formulari de contacte són de caràcter obligatori.

En cap cas SERN-FRAN, S.L. utilitzarà les dades personals dels usuaris per a fins diferents dels anteriorment esmentats, excepte previ advertiment recollida en el lloc web atorgant un termini raonable per a l’oposició de l’usuari a això.

Els usuaris podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a SERN-FRAN, S.L. a l’adreça de correu electrònic sernfran@sernfran.com o bé per correu postal dirigit a SERN-FRAN, S.L.,al Pol. Ind. La Closa II, nau 5 de
17520 PUIGCERDÀ (Girona) .

SERN-FRAN, S.L., no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del website a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari.

Enllaços

SERN-FRAN, S.L., no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten a la nostra web, i que tenen caràcter merament informatiu.

Legislació aplicable

SERN-FRAN, S.L., es regeix per la legislació espanyola